Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Haberler

Inosuit Programı Bilgilendirme Toplantısı 22 Şub 2019

Inosuit Programı Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ve Birliklerimiz ev sahipliğinde düzenlenen “İnosuit- İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Tanıtım Toplantısı”nda “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeli, inovasyon altyapısının nasıl oluşturulacağı, bunun araçları ve yöntemleri üzerinde konuşuldu. TİM’den sunum yapan uzmanlar, inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ile yönetimde zihniyet dönüşümünün sağlanacağı, verimliliğin artması ile de sermaye artışı ve insana yatırım gibi gelişmelerin bunu takip edeceğini ifade ettiler.

Programın akademi ayağını yürüten Umut Emekçi; “İnovasyon performansı ekonomik performansı etkiler. Bu sebeple biz genç nüfusu inovasyon eğitimiyle nitelik yaratır hale getirmek zorundayız. Türkiye’nin üretim yapma noktasında bir sıkıntısı yok fakat bu üretim hamallığı Türkiye’ye kazandırmıyor. Artık üretilen malı markalayan, tasarım yapan kazanıyor. Türkiye üretim yaparken istihdam yaratıyor fakat bir süre sonra “Orta Gelir Tuzağı”na düşüyor. Bu tuzaktan Türkiye nasıl çıkacak? “Made in Turkey” ile değil “Designed in Turkey” ile çıkacak. Marka üreten bir ülke olduğumuzda “tasarım üssü” olarak gösterilen ülkeler arasında yer alacağız.” İfadelerini kullandı. 

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri

Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek firmalarda;

1.İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,

2.İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel,  kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,

3.Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,

4.İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,

5.İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,

6.İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,

7.İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:

1.Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi

2.Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,

3.Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,

4.Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,

5.Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,

6.Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,

7.Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,

8.Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,

9.Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,

10.Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,

11.Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - araştırma - analiz - karar verme - test uygulama - nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,

12.Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,

13.Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,

14.Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,

15.Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,

16.Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,

17.Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,

18.Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,

19.Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Program kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;

1.Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,

2.Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,

3.Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,

4.Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,

5.Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,

6.Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,

7.Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,

8.Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,

9.Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,

10.Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programın Süresi

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir.

Detaylı Bilgi:

https://www.tim.org.tr/tr/inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi.html