Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Hedef Pazar Tespiti

2. HEDEF PAZAR TESPİTİ

Hedef pazarların tespiti aşamasında bu bölümde yer alan veri tabanlarının kullanımının yanı sıra “2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında sunulan Rapor Desteği kullanılarak da hedef pazar tespitinde yardımcı olacak özelleşmiş raporlara ulaşılması mümkündür. Ülkemiz dış ticaretine yönelik istatistiki bilgilere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sitesinden (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

ITC Market Analysis Tools – Trade Map (Ücretsiz Erişim)

GTIP Kod Numarası belirlendikten sonra, www.trademap.org adresine ücretsiz üyelik gerçekleştirerek ürüne ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (G.T.I.P. numarası) girilerek ülke bazında ve dünya genelinde ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşılmaktadır. Buradan elde edilen ithalat ve ihracat istatistikleri “hedef pazar belirlemede” kullanılan birincil bilgi niteliğinde olup, akabinde belirlenen ülkelere ilişkin diğer veri tabanlarından araştırma yapılarak hedef pazarın netleştirilmesi önemlidir.

 • www.trademap.org
 • Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır.
 • Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır.
 • Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.
 • 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veri tabanı ile anlaşma yapılmıştır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

trademap

Trade Map veri tabanının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği pazarına girmelerini kolaylaştırmak için geliştirilen Market Access (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm) ve Export Help Desk (http://exporthelp.europa.eu) verita banları da kullanılmaktadır.

ITC Market Analysis Tools - Market Access Map (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.macmap.org/  
 • www.macmap.org
 • Pazara giriş bilgi kaynağıdır.
 • 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.
 • İthalatçılar, ihracatçılar ve ticareti geliştirme kuruluşları için tasarlanmıştır.
 • Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.
 • Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, zorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (ad valorem tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri).
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

marke

Export Helpdesk (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.investmentmap.org/
 • http://exporthelp.europa.eu
 • Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
 • Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli bilgileri sunan ücretsiz veri tabanıdır.
 • Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusçadır.

export

Ayrıca, Dünya Bankası (World Bank–WB) tarafından oluşturulan www.doingbusiness.org sitesinde yer alan “Explore Economy Data” bölümünden ülke seçimi yaparak ilgili ülkenin ekonomisi ile ilgili ön araştırma yapılabilmektedir.

Doing Business (Ücretsiz Erişim) https://intracen.org/

 • www.doingbusiness.org
 • Mevzuat bilgi kaynağıdır.
 • 185 ülke ve ekonomik bölgedeki ticari hayata dair çeşitli başlıklarda hazırlanmış veriler belirli bir derecelendirme sistemi ile sınıflandırılmış olup, bu ülkelerde yürürlükte olan iş mevzuatları ve uygulamaları konusunda bilgi sağlamakta; farklı mevzuatlar arasında karşılaştırma yapmakta ve bir ülkedeki iş yapma kolaylığını derecelendirmektedir.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Rusça, Çince ve Arapçadır.

doingbus

Dünya Gümrük Örgütü

 • www.wcoomd.org
 • Dünya Gümrük Örgütü’nün web sitesinin About Us bölümünde National Customs Websites başlığı altında birçok ülkenin gümrük idarelerine yönlendirme mevcuttur.

The World Factbook (Ücretsiz Erişim)

 • https://www.cia.gov/
 • Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
 • CIA (Central Intelligence Agency) tarafından sunulan ve dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır.
 • Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.