Halı İhracatçıları Birliği

Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçe Listesi Düzenlendi

Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçe Listesi Düzenlendi

13.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek ilçelerin listesi düzenlendi. Söz konusu liste ekte yer almakta olup yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-4.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.