Halı İhracatçıları Birliği

EFTA STA- Lihtenştayn Hk.

EFTA STA- Lihtenştayn Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, İsviçre Gümrük İdaresi tarafından ülkemizce düzenlenen belgelerde varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kabul edilemeyeceği, Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek konuya ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli düzenlemelerin yapılmasının talep edildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, İsviçre Gümrük İdaresi'nin mezkûr talebinin karşılanabilmesini teminen elektronik olarak düzenlenen belgelere ilişkin gerekli güncellemenin yapılabilmesi için sistemsel ve teknik çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı; serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde EUR.1 Dolaşım Belgeleri manuel olarak düzenlenmektedir. Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin çalışmaların tamamlanması beklenmeksizin, varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği bildirilmektedir.
Bu itibarla, Lihtenştayn'a manuel ortamda düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinde Bakanlıkça belirtilen şekilde işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.