Halı İhracatçıları Birliği

Finans Kuruluşları için Faaliyet İzni Tarifesi Hk.

Finans Kuruluşları için Faaliyet İzni Tarifesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 12.10.2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ‘de yer alan 1567 Sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılmış ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için uygulanacak ücretlerin belirlendiği ifade edilmiştir.
Yönetmelik ekinde yer alan listeye göre, A grubu, B grubu ve şube izni başvurularında, 
− 1 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 6 milyon TL, 5.5 milyon TL ve 5 milyon TL,
− 2 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 5 milyon TL, 4.5 milyon TL ve 4 milyon TL,
− 3 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 4 milyon TL, 3.5 milyon TL ve 3 milyon TL,
− 4 numaralı faaliyet bölgesi için de sırasıyla; 3 milyon TL, 2.5 milyon TL ve 2 milyon TL ücret ödeneceği bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınacağı. Belirtilmektedir. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesinin başvurana yapılmayacağı ifade edilmektedir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-10.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.