Halı İhracatçıları Birliği

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk.

12 Ekim 2021 tarih ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıralarının yürürlükten kaldırıldığı, aynı listeye 52. sıra olarak aşağıdaki maddenin eklendiği bildirilmektedir.
52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”
Bu kapsamda,
- İlgide kayıtlı yazıda belirtilen gübrelere (DAP, NP 20-20-0 ve NPK 15-15-15) ilişkin
kayıt işlemlerinin yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmeye devam edilecek olduğu, bahse konu ürünlerin ihracatına diğer Genel Sekreterliklerce kayıt verilmeyeceği,
- İhracat:2021/8 sayılı Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 52 nci sırasına dahil edilen ve ilgide kayıtlı yazıda belirtilen gübreler dışında kalan 31. Fasıl altındaki diğer gübrelere ilişkin kayıt işlemlerinin ise mer’i uygulama çerçevesinde ilgili Genel Sekreterliklerce yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-2.htm  bağlantısından ulaşılabilmektedir.