Halı İhracatçıları Birliği

İhrakiye Teslimleri Konulu 2024/3 Sayılı Genelge

İhrakiye Teslimleri Konulu 2024/3 Sayılı Genelge

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, hava ve deniz taşıtlarına ihrakiye teslimlerine ilişkin 06.02.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı Genelge’nin https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2024  adresinde yer aldığı bildirilmekte olup anılan Genelgenin ekte sunulduğu ifade edilmektedir.