Halı İhracatçıları Birliği

Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin Görüşe Gönderilmesi Hk.

Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin Görüşe Gönderilmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Çevre sektöründe ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) arasında imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında 4 adet taslak meslek standardı ve 4 adet taslak yeterlilik hazırlanmış olup tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda, TAGED tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere ilişkin olarak üye firmalarımızın görüşlerinin "Görüş ve Değerlendirme Formu"na işlenerek 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedaalkan@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
Yazıda devamla, http://taged.org/duyurular.html  linkinden söz konusu meslek standartları ve yeterlilikler ile görüş ve değerlendirme formuna ulaşılabileceği ifade edilmektedir.