Halı İhracatçıları Birliği

Haberler

BİRLİKLERİMİZ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ASKI LİSTELERİ 5 Nis 2024

BİRLİKLERİMİZ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ASKI LİSTELERİ

Sayın Üyemiz,
5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası; “Seçimsiz genel kurullarda genel sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden oniki gün önce birlik merkezinde ilan ederek üç gün üyelerin incelemesine sunar. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikçe incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden yedi gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacaklar için temsilci görevlendirme yazıları, en az üç iş günü önce genel sekreterliğe teslim edilir. Seçimli genel kurullarda Kanunun 17’nci maddesi ile bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nin, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılının Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 2023 yılı Olağan Genel Kurulları kapsamında hazırlanan “vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeleri” 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 17.30’da Birliklerimiz Merkez Binasında askıya çıkarılmıştır.
EKLER:
1) Halı İhracatçıları Birliği Askı Listesi
2) Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Askı Listesi
3) Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Askı Listesi
4) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Askı Listesi