Halı İhracatçıları Birliği

Dış Ticaret Süreçleri

1 DIŞ TİCARET SÜREÇLERİ

 • 1.1. Nasıl İhracatçı Olunur?
 • 1.2. GTİP Kod Numarası Belirleme
 • 1.3. Dış Ticaret Mevzuatı
 • 1.4. Destek Programları 


1.1. Nasıl İhracatçı Olunur?

İhracatçı olabilmenin tanımı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklarıdır.

İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir.

Öncelikle iştigal sahası ihraç edilecek ürün olan bir ihracatçı birliğine üye olunması gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir. Ürünün ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayda alınması gerekir. Üye olunacak İhracatçı Birliğinin iletişim bilgileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) web sitesinden (www.tim.org.tr) temin edilebilir.

Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirilmesi için düzenlenmesi gereken belgeler ve yapılması gereken işlemler ihracat şekline, ihracat yapılacak ülkeye ve ihraç edilecek ürüne, ithalatçı firmanın isteklerine göre değişmektedir.

1.2. GTİP Kod Numarası Belirleme

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli) kodu, Gümrük belgelerinde kullanılan bir kod numarası olup, gerçekte ilgili ürünün tüm dünyadaki kimlik numarası olarak kullanılmaktadır.
Ürünlerin GTİP kod numarası için;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı Merkezini (444 8 482) arayabilirsiniz

www.resmigazete.gov.tr adresinin “Gelişmiş Arama” alt başlığından, 28513 numaralı Resmi Gazete numarasını girerek, 2012/4074 karar sayılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar” bölümüne ulaşılmaktadır.
İlave soru ve taleplerinizi İhracat İletişim Noktası’nı (444 43 63) arayarak veya Bakanlığımız web sitesi ana sayfasında yer alan Uzmana Danışın formunu doldurarak iletebilirsiniz.

1.3. Dış Ticaret Mevzuatı

İhracat mevzuatına ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Mevzuat başlığından ulaşılmaktadır.

1.4. Destek Programları

Destek Programlarına ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfası üzerinde yer alan İhracat Destekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımına İlişkin Tebliğ
 • 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
 1. Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
  - Rapor Desteği - Danışmanlık Desteği
  - Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
  - Alım Heyeti Desteği
  - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
 • 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
 • 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
 • 2013/4 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ
 • Özel Statülü Şirketler
 • 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ