GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

01 OCAK – 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİ HALI İHRACAT RAKAMLARI

01 OCAK – 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİ HALI İHRACAT RAKAMLARI

Sayın Üyemiz,

 01 Ocak – 30 Eylül 2021 dönemi halı ihracatına ilişkin bilgileri içeren tablolar ekte yer almaktadır.

 Bilgilerini rica ederim.

 Bülent KAYALI
Genel Sekreter

EK: Ocak-Eylül 2021 Halı İstatistik Raporu (7 Sayfa)