GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Nispi Aidat İadesi

NİSPİ AİDAT İADESİ

3 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 46. Maddesi 5. Bendinin 'İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nispi ödeme ve ek nispi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.' hükmü çerçevesinde Nispi Aidat Ödemeleri Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

Nispi Aidat İadesi (Tescilsiz)

Birlik ödemesi gerçekleştirilen ancak kullanılmayan Birlik Kriptolarına (tescilsiz) ilişkin iadeler için aşağıdaki evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Dilekçe (ıslak imzalı ve kaşeli)
 2. İmza Sirküleri (Dilekçeyi imzalayan yetkilisine ait)
 3. İhracatçı firmanın Gümrük Müşavirine verdiği Vekâletname
 4. GAİB Nispi Aidat Makbuzu

Not 1: Sadece Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır, geri kalan evrakların fotokopileri yeterlidir. Elden ya da kargo aracılığı ile teslim edilebilir.

Not 2: Firmanın gümrük müşavirine vermiş olduğu vekâletnamede açıkça “iptal olan nispi aidatların iade/geri alınması” ifadesi yer alıyor ise firma dilekçesine gerek olmadan gümrük müşaviri dilekçesi ile başvuru yapılabilir. Bahse konu ifade yok ise nispi aidat iadesi alabilmek için firma dilekçesi ile başvurulmalıdır.

Örnek Dilekçeler

 

Nispi Aidat İadesi (Tescilli)

Gümrük tescili alınan ancak daha sonra iptali gerçekleştirilen beyannamelere ilişkin iadeler için aşağıdaki evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Dilekçe (ıslak imzalı ve kaşeli)
 2. İmza Sirküleri (Dilekçeyi imzalayan yetkiliye ait)
 3. İhracatçı firmanın Gümrük Müşavirine verdiği Vekâletname
 4. GAİB Nispi Aidat Makbuzu
 5. İhracat Beyannamesi
 6. Gümrük Müdürlüğünden alınan Usulsüzlük Para Cezası Kararı
 7. Ceza Makbuzu

Not 1: Sadece Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır, geri kalan evrakların fotokopileri yeterlidir. Elden ya da kargo aracılığı ile teslim edilebilir.

Not 2: Firmanın gümrük müşavirine vermiş olduğu vekâletnamede açıkça “iptal olan nispi aidatların iade/geri alınması” ifadesi yer alıyor ise firma dilekçesine gerek olmadan gümrük müşaviri dilekçesi ile başvuru yapılabilir. Bahse konu ifade yok ise nispi aidat iadesi alabilmek için firma dilekçesi ile başvurulmalıdır.

Örnek Dilekçeler

 Ayrıntılı bilgi için Uygulama ve Üyelik Şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.