GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Hakkımızda

 gaibbina 

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ HAKKINDA

İhracatçı birlikleri, ihracatçıların sektörel ve/veya bölgesel olarak bir araya geldikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) şemsiyesi altında faaliyet gösteren kuruluşlar olarak ülke ekonomisinin vazgeçilmezi konumundadır.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört ayrı “İhracatçı Birliği”nin tek çatı altında, diğer bir deyişle tek Genel Sekreterlik bünyesinde toplanmasıyla meydana gelmiştir. 1984 yılından bu yana bölge ihracatçılarına hizmet sunarken, merkezi Gaziantep’tedir. Merkeze bağlı olarak; Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Cizre ve Gaziantep Serbest Bölgesi’nde de irtibat büroları bulunmaktadır. 

16.000’i aşkın üyeye sahip GAİB bünyesinde bulunan birlikler:

 1. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 2. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 3. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 4. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’dir.

Genel Sekreterliğimiz, Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü ile Halı sektöründe Türkiye genelindeki ihracatçılarımızın sorunlarına çözüm önerileri getiren ve sektörün geleceğine yön veren sektör kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.

Birliklerimizin temel hedefi:

 • İhracatçılar arasında mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamak,
 • Mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
 • İhracatçının yaşamış olduğu ekonomik ve bürokratik sorunların çözümünde yardımcı olmaktır.

Birliklerimiz, ihracatçı ile bürokrasi arasında köprü vazifesini yerine getirmektedir. Birliklerimize üye olan firmaların yaşadığı sorunlar, talepler, görüş ve öneriler Birlik Yönetim Kurulları ile Sektör Kurulları’nın gündemine taşınmakta ve alınan kararlar neticesinde ivedilikle ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu yolla ihracatçılarımızın yaşadığı sorunların çözümüne, ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasına ve ülke ihracatının artırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyon ve himayelerinde, Birlik Yönetim Kurullarımız ile Sektör Kurullarınca belirlenen projeler Birliklerimizce yürütülmekte, bu yolla üye firmaların uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, sektörel tanıtım projeleri, Bakanlık denetiminde de Ur-Ge projeleri hayata geçirilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sektörel fuarlara katılım sağlanarak ihracatçılarımız ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil edilmekte ve bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yaraşır bir ihracat performansına doğru emin adımlarla ilerlenmektedir.

Genel Sekreterliğimizin yerine getirdiği bir diğer görev ise; mevzuat değişiklikleri, uluslararası anlaşmalar, tarife dışı önlemler, kamu kurumlarınca düzenlenen istişare toplantıları, diğer Birlikler ve ticaret örgütleri tarafından düzenlenen alım heyeti ve ticaret heyeti gibi faaliyetler ve ulusal ya da uluslararası ihaleler gibi pek çok konuda üyelerimizin düzenli olarak bilgilendirilmesidir. Birliklerimiz, kendi bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, diğer sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim Kurullarınca yapılan değerlendirmelerde sektörün ve ihracatçılarımızın faydasına hizmet edildiği kanısına varılan pek çok faaliyet için de desteğini sürdürmektedir.

Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ile, bölgemizin ihracatına katkı sağlamak ve sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli konularda eğitimler ve seminerler gerçekleştirilmekte, ayrıca üye firmalarımızın yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile çeşitli eğitim toplantıları ve seminerler düzenlenmektedir.

Bölgemizde gerçekleştirilen fuarlar ile eşanlı olarak, yurtdışından gelen nitelikli alıcıların ihracatçılarımızla ikili görüşmeler yapmasının sağlandığı alım heyeti programları gerçekleştirilmekte ve bu sayede firmalarımızın, ürünleri ile ilgilenen potansiyel alıcılar ile doğrudan iletişim kurmaları için imkân hazırlanmaktadır.

Farklı sektörlerde, sektörün güncel sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği çalıştaylar ve istişare toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu tarz toplantılarda zaman zaman ülkemizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katılmakta ve bu sayede ihracatçılarımız sorunlarını ilgili mercilere doğrudan iletme fırsatı bulmaktadır.

İhracatta sorunlar yaşanan bazı ülkeler ile, Yönetim Kurullarımızca stratejik hedef olarak mülahaza edilen kimi ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri Gaziantep’te ağırlanmakta, kendilerine ihracatçılarımız ve potansiyelimiz ile ilgili bilgi verilmekte, gerektiğinde ihracatçılarımız ile birebir görüşmeleri ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirilmekte, bu yolla bahse konu ülkelere yönelik ihracatın önündeki engellerin kaldırılması ve pazara daha etkin bir şekilde dâhil olunmasının sağlanmasına yönelik fikir alışverişlerinde bulunulmaktadır.

Birliklerimiz, eğitim faaliyetlerinin sektörlerimizin geleceği açısından yüksek önem taşıdığı bilinciyle hareket etmektedir. Bu amaçla; Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen ‘Eğitime Bir Tuğla da Sen Koy’ projesi kapsamında “Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Ve yine Gaziantep Valiliği ve Halı İhracatçıları Birliğimiz iş birliğiyle açılan “GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’’ de sektöre nitelikli elemanlar kazandırmaktadır. Bunların yanı sıra Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz tarafından inşası tamamlanan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi 2023 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Üyelerimizin ihracata konu olan ürünlerinin kalite ve güvenirlik analizlerinin yapılabileceği Gaziantep Laboratuvar Müdürlüğü de Birliklerimiz tarafından tamamlanarak ihracatçılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Birliklerimiz, ihracatçı firmalarımıza devlet destekleri sağlanması süreçlerinde de yürüttüğü uygulama faaliyetleri ile hizmetlerine devam etmektedir. Genel Sekreterliğimiz bugün hala devam etmekte olan,

 • E-İhracat Destekleri
 • Pazara Giriş Belgesi Desteği (Belge-Sertifika, Test Analiz-Tarım Analiz Raporları)
 • Küresel Tedarik Zinciri Destekleri
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
 • Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuarlara Katılım Destekleri
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği
 • Tasarım Organizasyonu Desteği
 • Yurtdışı Birim Kira Desteği
 • Yurtdışı Marka Desteği
 • Yurtdışı Tanıtım Desteği
 • Markalaşma ve Turquality® Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği
 • İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesi Uygulaması,

gibi birçok teşvik ve destek programları için başvuru mercii konumundadır.

Gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile Türkiye’nin 6. büyük ihracat şehri olan Gaziantep’te bulunan GAİB, gücünü bölgesinin ve şehrinin dinamiklerinden alarak ülkemizin 2024 hedeflerine her geçen gün daha fazla katkı sağlamaktadır.

 

 

 

 

Tarihçe


GAİB Genel Sekreterliği

20 Nisan 1984

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) , farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört ayrı “İhracatçılar Birliği”nin tek çatı altında, diğer bir deyişle tek Genel Sekreterlik bünyesinde toplanmasıyla meydana gelmiştir.

Kuru Meyve ve Mamulleri

6 Aralık 1986

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1986 yılında kurulmuştur. Aynı zamanda, Birliğimiz Türkiye genelindeki 3 Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden biridir.

Hububat - Bakliyat - Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

6 Aralık 1986

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) çatısı altında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört ihracatçı birliğinden biri olan, 1986 yılında kurulan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği; aynı zamanda Türkiye genelindeki 6 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden biridir ve ilgili sektör Birliklerinin sektör kurulu sekretarya görevini üstlenmektedir.

Tekstil ve Hammaddeleri

14 Nisan 1989

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB),  yaklaşık 11.000 üyesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tekstil ihracatçılarını temsil eden köklü bir kurumdur.

Halı

29 Aralık 2009

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), 2009 yılında kurulmuş olup yaklaşık 1100 üyesi bulunmaktadır.