GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GAİB Bilgi Güvenliği Politikası

GAİB olarak bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

1. Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

2. Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

3. Birliğimize, üyelerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

4. Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna birlik genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

5. Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ