GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2010/6 Sayılı Tebliğ Hk.

2010/6 Sayılı Tebliğ Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan şubelerine ilişkin kira giderleri, yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile marka tescil giderlerinin bir kısmı desteklenmekte olup adı geçen Tebliğ’e ait Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge’nin 23üncü maddesinin ikinci fıkrası “Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz. Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.” hükmünü amirdir.
Öte yandan, dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan CoVID-19 salgını nedeniyle firmalarımızın mezkur Genelge’nin 23üncü maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan ihracat şartını karşılayamamaları riski doğabileceği ihtimal görülmektedir.
Bu itibarla, söz konusu salgın nedeniyle firmaların yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçilmesini teminen, 2010/6 sayılı Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde “şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarının Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye şirket tarafından yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamayacağına” ilişkin hükmün 2020 takvim yılı için uygulanmaması hususu 2010/6 sayılı Tebliğin 23’üncü maddesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüştür.