GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme Hk.

2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, belirli yüklerin Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10/08/2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15/03/2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15/01/2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği ifade edilmektedir.
EK_01: 01.12.2021 Tarihli Yazı
EK_01: 22.11.2021 Tarihli Yazı
EK_01: Bulgarca Bilgilendirme Metni
EK_01: Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yazısı
EK_01: Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yazısı Tercümesi
EK_01: Türkçe Bilgilendirme Metni