GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2021/1900 ve 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme Hk.

2021/1900 ve 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna ilişkin Müşavirliklerine yazılı bir bildirimde bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının belirlendiği ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak 2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği de ifade edilmiştir.