GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlustatusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.