GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıklarınca onaylanarak uygulamaya konulduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, 2022 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin görüşler ile varsa uygulamada ortaya çıkan sorunların 11.10.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_06: 2020 ve 2021 Yılları Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri (5 Sayfa)
EK_06: 2020 ve 2021 Yılları Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret (5 Sayfa)