GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

5603 GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE İTHALAT VERGİLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

5603 GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE İTHALAT VERGİLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Sayın Üyemiz,

1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar yürürlüğe konuldu.

Yapılan düzenleme ile Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan “5603 – Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)” tarife pozisyonu, COVID-19 sürecinde öne çıkan maske ve tulum gibi medikal koruyucu ürünlerin yapımında kullanılan ‘Melt blown dokunmamış mensucat’ ve “Spunbond dokunmamış mensucat” için detaylandırıldı.

Bu değişiklikle birlikte 5603 GTİP altında yer alan kumaş türleri ve bunların birlikte dokunduğu kumaşların vergileri şu şekilde belirlendi: 

  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre’den ithal edilecek bu tür kumaşlarda vergi oranı sıfır olarak devam edecektir. 
  • Gelişmekte olan ülkelerden ithalatta vergi oranı yüzde 3,4 olarak, diğer ülkelerden ithalatta vergi oranı ise yüzde 4,3 olarak belirlendi.

 Söz konusu karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200601-2.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.