GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı

AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Atık Sevkiyatları Tüzüğünü revize eden bir mevzuat taslağı açıklanmış olup, anılan taslak ile atık kaçakçılığına karşı kararlı bir tutum sergilenmesi, atık ihracatına daha katı kurallar getirilmesi sağlanırken, AB’nin de döngüsel ekonomi kapsamında söz konusu atıklardan daha fazla faydalanabilmesi amacıyla atığın bir kaynak olarak AB içinde dolaşımına yönelik etkin bir sistem oluşturulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, anılan mevzuatın kıymetli hammadde sınıfındaki hurda demir dahil olmak üzere üçüncü ülkelerin AB’ den girdi teminine yeni düzenlemeler getirmesi öngörülmekte olup, konuya ilişkin özet bilgi notu ekte yer almaktadır.