GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

AB / Önlemlerin Etkisiz Kılınması Hk.

AB / Önlemlerin Etkisiz Kılınması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin menşeli 8712.00.30 ve 8712.00.70 GTP'leri altında yer alan bisiklet ithalatına karşı bir anti-damping önlemi, 8711.60.10 ve 8711.60.90 GTP'leri altında yer alan elektrikli bisikletler ithalatına karşı ise bir telafi edici vergi önlemi uygulandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Avrupa Bisiklet Üreticileri Birliği (EBMA) tarafından Bakanlıklarına iletilen bir yazıda, bisiklet ve elektrikli bisiklet ürünlerinde AB tarafından Çin menşeli ürünlere uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasını amaçlayan ülkemiz çıkışlı ihracatın büyük risk teşkil ettiğinin iddia edildiği belirtilmektedir. EBMA tarafından söz konusu uygulamaların devam etmesi halinde ilgili otoritelere başvurularak ülkemizden yapılan ithalata karşı bir önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması başlatılmasının talep edileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, ülkemiz menşeli ürünlere karşı bir önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması başlatılması halinde, AB’ye yapılan tüm sektör ihracatının sekteye uğrayabileceğinin düşünüldüğü ifade edilmiştir.
Bahse konu nitelikte bir soruşturmaya tabi olunmamasını teminen yukarıda belirtilen konularda hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.