GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi (countervailing duty), “Alüminyum Folyo” ithalatına karşı ise 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmakta olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 1 Kasım 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirimde, tarafların inşaat demiri telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemi, alüminyum folyo anti-damping önlemi kapsamında 23 Eylül 2021-31 Ekim 2022 dönemi için, alüminyum folyo telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 5 Mart 2021-31 Aralık 2021 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu Resmi Gazete bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-11-01/pdf/2022-23740.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Yazıda devamla, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7’nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığın olumlu görüşünü alması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma için mezkûr Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı ifade edilmiştir.