GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hk.

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin; “İnşaat Demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin 7 Eylül 2021 tarihli ABD Resmî Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-07/pdf/2021-19190.pdf bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA’nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği bildirilmiş olup, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı bildirilmektedir. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânının bulunduğu ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı’na da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği bildirilmiş olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.