GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ABD- İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

ABD- İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod), “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes), “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ve “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 – 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin, “Döşekler” (Mattresses) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 11 Mart 2020 – 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmiştir.
Ayrıca yazıda devamla, ülkemiz menşeli “Filmaşin” ve “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin idari gözden geçirme soruşturmaları ITA tarafından başlatıldığı ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin 2 Mayıs 2022 tarihli ABD Resmî Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09355.pdf  bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmiştir. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu ifade edilmiştir.

ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlıklarına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlıkları arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmiş olup diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda bulunduğu belirtilmiştir.