GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ABD / Makarna Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

ABD / Makarna Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (certain pasta) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bir idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin 7 Eylül 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-07/pdf/2021-19190.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.
Yazıda devamla, anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA’nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği ve bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayabileceği ifade edilmektedir. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanının bulunduğu bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği belirtilmiş olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda olacağı belirtilmektedir.