GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

AB'nin Yeni KDV Sistemi Hk.

AB'nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Avrupa Birliği’nin (AB), sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve Katma Değer Vergisinin (KDV) tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak amacıyla işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni KDV kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, AB’ye yönelik gerçek değeri 150 avroyu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, hâlihazırda 22 avronun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılarak alternatifli beyan ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği bildirilmektedir.
Bununla birlikte, AB Komisyon temsilcileri, gümrük işlemlerine ilişkin olarak ticari numunelerin ithalatında iki seçeneğin mümkün olduğunu; gerekli koşulların sağlanması kaydıyla uygulanacak gümrük vergisi ve KDV istisnasının uygulandığı ilk seçenekte resmi bir elektronik gümrük beyannamesinin ibrazının gerekeceği; sadece gümrük vergisi istisnasının uygulandığı ikinci seçenekte ise standart gümrük beyannamesine göre çok daha az bilgi gerektiren özel ve basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesinin yeterli görüleceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.