GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması Hk.

Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan ülkemiz menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Arjantin tarafından intikal ettirilen 31 Ağustos 2021 tarihli Nota’nın iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu Nota'nın bir örneğinin ekte gönderildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Nota’da, soruşturmaya ilişkin yapılan ön karar bildiriminde Türkiye'den gerçekleştirilen dampingli söz konusu ürün ithalatının yerel üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidine sebep olduğu, ancak bu aşamada herhangi bir geçici önleme başvurmadan soruşturmaya devam edileceği ve mezkûr bildirime ilişkin olarak ilgili tarafların bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde (14 Eylül 2021 tarihine kadar) soruşturma otoritesine kanıt sunabilecekleri belirtilmektedir.
EK_02: Nota (3 Sayfa)