GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması Hk.

Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Arjantin tarafından intikal ettirilen bir örneği ekli 22 Eylül 2021 tarihli Nota’nın ekte iletildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu Nota’da, soruşturmanın geçici önlem alınmaksızın devam ettirilmesi kararına ilişkin RESOL-2021-597-APN-SIECYGCE#MDP kodlu Yönetmelik’in 22 Eylül 2021 tarihli Arjantin resmî gazetesinde yayımlandığı ve söz konusu Yönetmelik’e https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249885/20210922  bağlantısından ulaşılabildiği belirtilmektedir.