GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Avrasya Ekonomik Birliği-GSP Hk.

Avrasya Ekonomik Birliği-GSP Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda bildirildiği üzere, ülkemiz, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edilmekte ve ülkemiz menşeli muhtelif ürünlerin, Rusya Federasyonu (RF) ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25’i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GSP) yararlandırılmaktaydı.
Bu çerçevede, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca,
- Gelişmekte olan ülke listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GSP kapsamı dışına çıkarılmasına,
- En az gelişmiş ülke listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin mezkur GSP listesinden çıkarılmasına (1 ülke gelişmekte olan ülke listesine dahil edilmiştir.)
ilişkin kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla hayata geçirildiği ifade edilmektedir.
Aynı yazıda devamla; mezkur kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklı avantajın ortadan kalkacağı belirtilmiştir.