GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Avrupa Birliğine Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Avrupa Birliğine Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,12 Haziran 202 tarihli ve L 184 sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan 2020/770/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve Ek III'ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki miklobutanil, napropamid ve sintofen etken maddeleri için maksimum kalıntı düzeyleri (maximum residue limits-MRL) ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu Tüzükte özetle;
- Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesince (European Food Safety Authority-EFSA) miklobutanil etken maddesi için MRL değerlerinin gözden geçirildiği ve kayısı, kiraz, sofralık üzümün de aralarında yer aldığı bazı ürünler için MRL değerlerinin artırılması veya aynı bırakılmasının önerildiği,
- Fındık, Antep fıstığı, kayısı, kiraz ve domatesin de yer aldığı birtakım ürünler için napropamid etken maddesi için MRL değerlerinin düşürüldüğü, narenciye ürünlerinin yer aldığı bazı ürünler için ise söz konusu etken maddeye ilişkin MRL seviyelerinin EFSA tarafından tanımlanan seviyelerde belirlenerek iki yıl içerisinde elde edilen veriler ışığında tekrar ele alınacağı,
- Sintofen etken maddesi için buğdayda MRL’nin 0,01 mg/kg olan analitik tespit limiti (limit of analytical determination) seviyesinde belirlendiği, 12 Haziran 2022 tarihine kadar EFSA’ya ibraz edilen bilgiler ışığında anılan seviyenin tekrar gözden geçirileceği,
- Söz konusu Tüzüğün, MRL seviyeleri değiştirilmeden önce üretilmiş ürünlerin normal şekilde pazarlanabilmesi, işlenebilmesi ve tüketilebilmesi için bir geçiş düzenlemesi sağlayacağı,
- Buna ilaveten, üye ve üçüncü ülkeler ile gıda işletmesi operatörlerine yeni gereklilikleri karşılayabilmeleri için hazırlık yapabilmeleri amacıyla değiştirilen MRL’lerin uygulanmasına başlanmadan önce makul bir sürenin geçmesine izin verileceği ifade edilmektedir.
Söz konusu Tüzük 2 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. 2 Ocak 2021 tarihinden önce AB içerisinde üretilmiş veya AB’ye ithal edilmiş ürünler için 396/2005/AT sayılı Tüzük bu Tüzük tarafından değiştirilmeden önceki haliyle uygulanmaya devam edecektir.