GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" İle Mücadele Tedbirleri 2021-2022 Dönemi Hk.

Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" İle Mücadele Tedbirleri 2021-2022 Dönemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 128-2021: 2021-22 sayılı Duyuru ile 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminde arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar için başvuruların açılmış olduğu, 2020-2021 BMSB döneminde kayıtlı olan hizmet sağlayıcılarının da yeniden başvurmalarının gerekli olduğu ve kayıtlı hizmet sağlayıcılarına başvuru formunun e-posta ile de doğrudan gönderildiği belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen firmaların doldurması gereken başvuru formu ile birlikte arındırma/fumigasyon işlemlerine ilişkin detayların Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme#treatment-guidance-factsheets adresinde bulunmakta olduğu ve söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/128-2021 adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, BMSB tedbirlerine ilişkin detayların https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde ve ülkemizden 2020-2021 döneminde BMSB kapsamında arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak üzere kaydı yapılmış olan firmaların ise https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey adresinde bulunduğu bildirilmektedir.