GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Azerbaycan Üzerinden Rusya Federasyonu’na Taşımacılık

Azerbaycan Üzerinden Rusya Federasyonu’na Taşımacılık

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Moskova Ticaret  Müşavirliği’nden gelen yazıya atfen, Rusya Federasyonu (RF)’na Azerbaycan üzerinden karayolu taşımacılığı yapan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve Yarag-Kazmalyarkapısından RF’ye giriş yapmak üzere bekleyen araç sayısının 3000’i geçtiği, günlük 250-300 araca işlem yapılabilen söz konusu sınır kapısında günlük işlem yapılan araç sayısının bekleyen araçlara oranının son on günde yaklaşık yüzde 12 seviyesinden yüzde 6’lara düşmesi neticesinde bekleme sürelerinde de artış olmasının beklenildiği ve RF Federal
Gümrük Servisi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmelerde keyfiyetin kendilerine aktarılarak  işlemlerin hızlandırılması yönünde desteklerinin talep edildiği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, anılan sınır kapısından araç geçişlerine ilişkin bir örneği ekli istatistik tablosunda görüldüğü üzere, Bakanlıklarınca girişimde bulunulmasının da etkisiyle işlemlerin hızlandırılarak söz konusu kuyrukların azaltıldığı ifade edilmiştir.
EK_07: İstatistik Tablosu