GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bağlayıcı Kıymet Bilgisi

Bağlayıcı Kıymet Bilgisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu toplantıları kapsamında Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023)'nın "Bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisinin hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Bağlayıcı bilgi taleplerinin yaygınlaştırılması amacıyla ticaret erbabına yönelik dönemsel bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir." şeklindeki 9 Nolu eylem maddesine ilişkin Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Kurulu üst organlarına raporlanmak üzere görüşlerin derlendiği ifade edilmiştir.
Bilgilerini ve bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisinin hayata geçirilmesi çalışmaları kapsamında, uygulanmasında fayda görülen hususlara ilişkin firmalarımızın görüş ve önerilerinin 25 Kasım 2022 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.