GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bangladeş Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk.

Bangladeş Sanal Genel Ticaret Heyeti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 25 Ekim – 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Bangladeş’e yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmiş olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesin öngörülmekte olduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohum ve Mamulleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği, bahse konu sanal ticaret heyetine katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu belirtilmiş olup, başvuru ve ödemeler için son tarihin 14 Eylül 2021 Salı günü saat 17:00 olduğu belirtilmektedir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacağı ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, heyete ön başvuru için https://bit.ly/3kYcyaD internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı, ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.100-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği de bildirilmektedir.
Bangladeş Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;
− Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
− Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.
− Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. 
Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
− B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.
Etkinlik Taslak Programı:
• 25 Ekim 2021- Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)
* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.
• 25 Ekim – 4 Kasım 2021- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)
Ayrıntılı Bilgi:
Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84
Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02