GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Yıl Sonuna Kadar Gümrük Vergisinin Sıfırlanması Hk.

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Yıl Sonuna Kadar Gümrük Vergisinin Sıfırlanması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 08.09.2021 tarihli Resmî Gazete ’de yer alan 4480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi  Kararında değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu karar ile bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar sıfır oranında uygulanacağı bildirilmektedir.
Ürünlerin GTIP’ler ile birlikte aşağıda yer aldığı belirtilmektedir;
• 0713.20.00.00.19 Nohut (tohumluk olmayan)
• 0713.40.00.00.12 Yeşil Mercimek
• 0713.40.00.00.13 Kırımızı Mercimek
• 0713.40.00.00.19 Diğerleri
• 1001.19.00.00.00 Diğerleri (Makarnalık Buğday)
• 1001.99.00.00.11 Adi Buğday
• 1001.99.00.00.12 Mahlut
• 1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) Buğday
• 1002.90.00.00.00 Çavdar (Tohumluk Olmayan)
• 1003.90.00.00.11 Beyaz Arpa
• 1003.90.00.00.12 Maltlık Arpa
• 1003.90.00.00.19 Diğerleri
• 1004.90.00.00.00 Yulaf (Tohumluk olmayan)
• 1005.90.00.00.19 Diğerleri (Mısır / Tohumluk Olmayan, pop-corn yapımında kullanılmayan)
• 1209.29.80.00.16 Sorgum Tohumu
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-4.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.