GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bilyalı Rulman İthalatında Birim Gümrük Kıymeti Düşürüldü

Bilyalı Rulman İthalatında Birim Gümrük Kıymeti Düşürüldü

16 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bilyalı rulman ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolardan 15 dolara düşürüldü.
Yayımı
Sirküler_24_36

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.