GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Birleşik Krallığa Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Birleşik Krallığa Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin 29.12.2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmesinden bahisle:
Alınan yazıda devamla, Birleşik Krallık’ın, AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymakta olduğu; bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High Risk Food and Feed not of Animal Origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonunun 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklandığı ve 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususu Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan gov.uk adresinden duyurulduğu belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, konuya ilişkin olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmaların İngiltere’ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda devamla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemeleri yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği ve konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçilmiş olup, keyfiyet Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan anılan Müşavirliğe verilen yanıtta; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/987526/certain-food-feed-GBHC176.pdf  adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususlarının ifade edildiği belirtilmiştir.