GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Birleşik Krallık Korunma Önlemi

Birleşik Krallık Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere Birleşik Krallık (BK) tarafından bazı çelik ürünlerine yönelik korunma önlemi uygulanmakta olup söz konusu önlemlerin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere halihazırda bir gözden geçirme soruşturmasının yürütüldüğü bildirilmektedir.
Bu defa, 9 Şubat 2024 tarihinde Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi (TRA) tarafından yayımlanan bir bildirimde, 1. Kategoride sınıflandırılan ürünler için mevcut önlemlerin askıya alınmasını değerlendirmek üzere bir gözden geçirme Soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.
Bildirimde ayrıca, Soruşturma açılışına ilişkin yerli üretici Tata Steel UK (TSUK) ve ithalatçı Kromat tarafından yapılan başvuruda piyasa koşullarında geçici nitelikte gerçekleşen değişikliğin Birleşik Krallıktaki üreticileri etkilemesinin muhtemel olduğu, 1. Kategorideki ürünlere uygulanan korunma önlemlerinin askıya alınmasının talep edildiği belirtilmektedir.
Soruşturmada ilgili taraf olma son tarihi 25 Şubat 2024 olarak belirlenmiş olup, söz konusu bildirim https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/SS0051/#public-file adresinde yer almaktadır.
Anılan Soruşturma ile eş zamanlı olarak 1. Kategori için halihazırda geçerli olan tarife kontenjanlarının ve dağılımlarının uygun olup olmadığına, iç talepteki değişimlere bağlı olarak mevcut miktarların gözden geçirilme ihtiyacına ve geleneksel ticaret akışının korunmasının gerekli olup olmadığına karar vermek üzere ayrı bir gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Bu Soruşturma için de ilgili taraf olma son tarihi 25 Şubat 2024 olarak belirlenmiş olup, söz konusu bildirim https://www.traderemedies.service.gov.uk/public/case/TQ0052/ adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.