GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Birleşik Krallık/ Telafi Edici Vergi

Birleşik Krallık/ Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir iletide, Birleşik Krallık (BK) Trade Remedies Authority (TRA) tarafından 7 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan bildirime göre, BK tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları (BK tarife cetveline göre 7323.93.00.10; 7323.99.00.10; 8516.79.70.10; 8516.90.00.51 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı belirtilmiştir.
Konuya ilişkin olarak TRA tarafından yayımlanan bildirim ve eklerine https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/ bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Anılan bildirimin incelenmesinden görüleceği üzere, soruşturmada iş birliğine gitmek isteyen tarafların 26 Nisan 2022 tarihine kadar bildirimde belirtilen bağlantıdan kaydolabileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bildirimde, tarafların kaydolmalarının ardından TRA tarafından taraf olan ihracatçı firma sayısının fazla olduğuna hükmedilmesi durumunda soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebileceği ve söz konusu incelemenin ardından seçilen firmalara ihracatçı soru formlarının iletileceği belirtilmiştir.
TRA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlıklarına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlıkları arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görüldüğü belirtilmiştir.