GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bisküvi Standart Tasarısı

Bisküvi Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 2383 Tst T1 Bisküvi" standart tasarılarının gönderildiği ifade edilmiş olup bahse konu standart tasarılarına dair firmalarımızın görüş ve önerilerinin 22/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_07: Görüş Tablosu
EK_07: TS 2383 Tst T1 Bisküvi Standart Tasarısı