GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik Hk.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya (ATP) 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile taraf olunduğu, ilgili anlaşma uyarınca bozulabilir gıdaların taşınmasında taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak üzere Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, bu çalışmalar kapsamında hazırlanan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik’in 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm) yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.