GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Cezayir’de Bazı İthalatçılar İçin Getirilen Yeni Kurallar Hk.

Cezayir’de Bazı İthalatçılar İçin Getirilen Yeni Kurallar Hk.

17.03.2021 tarihli ve 20 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Kararname ile üretim amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatı faaliyetlerinde bulunan (aldığı malı üretim girdisi olarak kullanmayan ve olduğu gibi satışa konu eden) ithalatçı firmalar için birçok yeni yükümlülük getirilmiştir. Bu kapsamdaki firmalara getirilen yeni yükümlülükler şöyledir: • Ticari sicil kayıtlarındaki faaliyet alanlarını homojen ürün grupları itibariyle sınırlandıracaklar, • Elektronik ticari sicil kaydı oluşturacaklar ve ticaret sicil kaydı portalına ücretli abonelik yapacaklar, • Faaliyetleriyle ilgili yeterli özellikleri haiz işyeri, altyapı, ekipman, araç, depo gibi gereklilikleri yerine getirecekler, • En az iki kişilik istihdam sağlayacaklar, • Ürün güvenliği ve tüketicinin korunması ile ilgili önlemleri alacaklar, satış sonrası hizmet ve garanti yükümlülüğünü kabul edecekler, • İç piyasanın dengesinin korunması için gerekli önlemleri alacaklar, • Menşe ülkesinde ticarete konu olmayan ürünleri ithal etmeyecekler, • Ticaret il müdürlüğüne, yılda bir kez gelecek yıla ait ithalat planlarını ve 6 ayda bir satış ve stok bilgilerini sunacaklar, • Ticaret il müdürlüğüne bu kurallara uyacaklarına dair yazılı taahhütname vermek ve en geç 31.12.2021 tarihine kadar ticaret il müdürlüğünden uyum sertifikası almak suretiyle faaliyetlerini sürdürebilecekler. Bununla birlikte, Cezayir Ticaret Bakanlığı; 1. Söz konusu mevzuatın uygulama tarihinin en geç 31.10.2021 olarak (Kozmetik sektörü için 01.09.2021) belirlendiğini açıklamıştır. 2. Bu tarih itibariyle yeni yükümlülüklere uyum sağlamamış ithalatçılar için bankalardan ithalat dosyası açılamayacağı hususu bildirilmiştir. 3. Yapılan açıklamada ayrıca, bugüne kadar 4671 adet ithalatçı firmanın yeni yükümlülükleri yerine getirerek ticari sicil kayıtlarını yenilediği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, ihracatçı firmalarımızdan son günlerde, Cezayir’de ithalat yasaklarının tekrar başlayıp başlamadığı hususunda birçok bilgi talebi Müşavirliğimize ulaşmakta olup, mevcut sorunun mezkûr mevzuatın uygulanması ile ilgili olduğunun ve Cezayir tarafından uygulanan yeni bir tarife bazlı korunma önlemi olmadığının bilinmesinde fayda görülmektedir.