GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ÇHC'ye Hayvansal Ürün İhracatı Hk.

ÇHC'ye Hayvansal Ürün İhracatı Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğimizden 22/06/2020 tarihinde alınan bir e-postaya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrükler Genel İdaresince et, kanatlı ve domuz ürünleri ithalatında firma ve ülke bazlı olarak Covid-19 salgını kapsamında alınan ve anılan kurumun resmi sitesinde yayımlanan kararlara yer verilmektedir. Söz konusu kararlar aşağıda sıralanmaktadır:
-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye domuz ürünleri ihraç etme yetkisine sahip bir
Alman firmanın üretim tesisi çalışanlarında Covid-19 görülmesi nedeniyle ihracatının durdurulduğunu açıklamıştır.
-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda son aşamaya gelen bir İngiliz firmasının 58 çalışanında Covid-19 görülmesi sebebiyle, ilgili firmaya şu aşamada ihracat için gerekli izinlerin verilmeyeceğini açıklamıştır. Açıklamada devamla, İngiltere tarafının domuz ve et ürünleri ihracat yetkisine sahip diğer firmalarının Covid-19 kapsamında gerekli önlemleri aldığına vurgu yapılmıştır.
-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda ilgili izinlere sahip ABD'li Tyson firmasının çalışanlarında Covid-19 görülmesi sebebiyle, ilgili firmadan ithalatın durdurulduğunu açıklamıştır.
Söz konusu üç karara ilişkin açıklamalar incelendiğinde, ilgili kararların anılmasının sebebinin firma çalışanlarında Covid-19'a rastlanması olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, başta hayvansal ürünlerde olmak üzere ÇHC’ye ihracat yapma yetkisine sahip firmalarımızın ve kanatlı eti gibi ÇHC pazarına girilebilmesini teminen halihazırda çalışmaları devam eden sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın söz konusu kararlar ve gelişmeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.