GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Çin Menşeli Cam Aynaların İthalatında Uygulanacak Damping Önlemi Belirlendi

Çin Menşeli Cam Aynaların İthalatında Uygulanacak Damping Önlemi Belirlendi

25 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “çerçevesiz cam aynalar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır.
Buna göre; bugünden geçerli olmak üzere 7009.91 GTP’de yer alan çerçevesiz cam aynaların ithalatına yönelik olarak firma ayrımı yapılmaksızın CIF bedel üzerinden %27 oranında damping önlemi getirildi.

 

28.11.2022 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-10.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.