GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

(ÇOK ÖNEMLİ) DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HAKKINDA

(ÇOK ÖNEMLİ) DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HAKKINDA

Sayın Üyemiz,  

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine (DYS) İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7) 03/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete''''de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu kapsamda, İhracat ve Hizmet Sektörü destekleri (Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri, Pazara Giriş Belgelerinin Desteği, Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği, TURQUALITY® Desteği, Tasarım Desteği, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi vb.) Dahilde ve Hariçte işleme Rejimi, Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri Programlarına yönelik süreçlerin 31.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden dijital ortamda yürütülmesi sağlanacaktır.  

Mezkûr Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanarak yürürlüğe konulan DYS Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (UUE) de https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinden erişime açılmıştır.

Kullanıcıların yetkilendirilmesi yöntemi Tebliğin UUE madde 6/1’de belirtilmiş olup yeni başvurular 31.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yapılacağından yararlanıcıların üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS tanımlama ve yetkilendirme başvurusu ile kendilerini yeni sisteme zamanında tanımlatmaları zorunludur.

Bu itibarla, Birliklerimiz üyesi firmaların devlet yardımları başvurularında yeni sisteme geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilişikte yer alan dilekçenin ekinde gerekli dokuman ve evraklardan oluşan DYS tanımlama ve yetkilendirme başvurularını günümüzde yaşanan sağlık koşullarını da dikkate alarak özellikle KEP aracılığıyla Birliğimiz gaib.dys@hs01.kep.tr kep adresine eksiksiz bir şekilde yapmaları gerekmektedir. 

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.