GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

COVİD-19 Hk.

COVİD-19 Hk.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan alınan bir yazıda, bilindiği üzere küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgınının ülkemizde de ekonomik ve sosyal etkileri olmaktadır. Ülkemiz, bu salgının asgari hasarla atlatılması amacıyla ulusal düzeyde farklı politika setleri uygulamaktadır. Diğer taraftan, salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin her sektör ve bölge açısından benzer olmadığı açıktır. Salgının Türkiye'de il ve bölge düzeyindeki etkilerinin doğru bir şekilde ortaya konulması bakımından çalışmanın iki yönlü ele alınması öngörülmektedir. Bu çerçevede, büyük ve anlık verilerin uygun yöntemlerle analiz edilmesine yönelik bir çalışma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülecektir. Bu amaçla, anlık veri sağlanabilecek kurumlarla veri teminine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmanın diğer bir yönü ise kalkınma ajansları tarafından yerelde yürütülecek faaliyetler olacaktır.
Ajans tarafından yürütülecek bu faaliyetler, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından merkezi düzeyde yürütülecek çalışma ile ele alınacak ve bulgular raporlanacaktır. Salgın sonrası uygulanacak politikaların ve alınacak tedbirlerin etkinliği açısından bu çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışma için aşağıda verilen bağlantı adresinde yer alan anketin kurum/kuruluşunuzun yetkilileri tarafından doldurulması, salgının özel sektör boyutunun irdelenebilmesi için salgından olumlu veya olumsuz etkilendiğini gözlemlediğiniz sektörlerde irtibatta olduğunuz/üye özel sektör temsilcilerine de iletilip doldurulması ve doldurulduğuna dair bilginin 22/06/2020 mesai bitimine kadar ppkb@karacadag.gov.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
Bağlantı adresi:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pzaG4vHRu0-25MkDBfyVKmyIyKRBu29MmoKGFMIgOcVUMDZDTTdZWjYwQUpRVzA3RDVEWjI1UkJMWi4u