GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANI ÜST SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANI ÜST SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020 /10) ile, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında döviz kullanım oranı üst sınırları yeniden belirlendi.

Söz konusu Tebliğ ile,

· Farklı sektörler için belirlenmiş olan üst sınırlar kaldırılarak bazı tarım ürünleri hariç üst sınır %80 olarak belirlendi.

· İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oranın azami %100 olarak tespit edilebileceği hükmü aynen korundu.

· Bakanlıkça bu oranın uluslararası piyasaların seyrine göre dönemsel olarak sektörlere göre arttırılabileceği hükme bağlandı.

Halihazırda döviz kullanım oranları, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80 olarak uygulanmaktaydı. 

Yeni döviz kullanım oranına ilişkin hükümler bugünden sonra (29.05.2020) düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri için geçerli olup bugün yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529-4.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.