GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, DİR, HİR, VRHİB, Turquality ile Devlet Desteklerine (ihracat ve hizmet) ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usûlüne geçilmiştir. Diğer taraftan, geçiş sürecinde yararlanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasındaki başvuruların mer’i Genelgelerdeki usûller ile de kabul edilmesine imkan tanınmıştır.  

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan bir bilgi notunda;COVID-19 kaynaklı gelişmeler çerçevesinde değerlendirme yapılarak, 31 Mart 2020 olan geçiş tarihinin 30 Haziran 2020'ye uzatılmasının Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu süreçte, DYS yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme işlemlerine devam edilmektedir.

 Bilgileriniz rica olunur.