GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

DTÖ- Ticarette Teknik Engeller Hk.

DTÖ- Ticarette Teknik Engeller Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Toplantısında ülkemiz tarafından gündeme getirilen hususlara ilişkin “Belirli Ticari Kaygılar” a (Specific Trade Concerns) yönelik görüşlerin iletilmesinin talep edildiği bildirilmişti.
Bu defa, 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen TTE Komitesi toplantısında, DTÖ üyesi ülkelerin ticarette teknik engel yaratma potansiyeline sahip muhtelif mevzuat taslakları ve/veya uygulamalarının görüşüldüğü “Belirli Ticari Kaygılar” başlığı altında üye ülkeler tarafından 25’i yeni olmak üzere toplamda 89 adet “Belirli Ticari Kaygı” gündeme getirildiği bildirilmekte olup, Mısır’ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) uygulaması ile Çin’in gıda ithalatı mevzuatında değişiklik öngören “İthal Gıda Ürünlerin Yurtdışındaki Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması ve İdaresi” mevzuatına ilişkin çekincelerin ülkemiz tarafından Komite gündemine taşındığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, anılan toplantıda gündeme gelen ve ülkemizin ticaret ortakları, hedef ihraç pazarları ve ürün kompozisyonu ile ticarette teknik engel olarak değerlendirilebilecek benzer uygulamalar göz önünde bulundurularak ihracatçılarımız açısından yakından takip edilmesinde fayda görülen hususlar hakkındaki not ekte sunulmakta olup ülkemiz tarafından Komite gündemine getirilen mezkur hususlar ile notta yer alan “Belirli Ticari Kaygılar” hakkındaki görüşlerin 23 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar Meclislerine iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
EK_04: Ülkemizce Takip Edilen Diğer Belirli Ticari Kaygılar